Toptan kolonya 80 Derece Limon Kolonya 20 litre , 5 litre , 1 litre , 400 ml , 100 ml Ambalajlar içinde Satışa Sunulmuştur.

Toptan Kolonya


Buca COĞRAFİ KONUM

İzmir in 9 kilometre güneydoğusunda kurulmuş olan Buca, Nif Dağı nın güney eteklerine yerleşmiştir. Yüzölçümü 180 kilometrekare, denizden yüksekliği 38 metre olup kuzeyinde Yenişehir, kuzeydoğusunda Torbalı, batısında Karabağlar bulunmaktadır. Yayvan görünüşlü arazi ile çevrelenmiş olup, çevredeki tepeler, vadiler ve bitki örtüsü bakımından oldukça zengindir. Buca düz ve…


Kobi Kazanç Danışmanlık olarak hedefimiz mevzuatta yer alan bilgiler çerçevesinde devlet hibe ve teşviklerini firmanız ile buluşturmaktır. Bu şekilde firmalarımızın maliyetlerini azaltarak işletmelerin tasarruf etmesini sağlamak,ileriye dönük planlamalarına yardımcı olmak, aynı zamanda ekonomik kalkınmaya destek vermektir. Profesyonel hizmet, kaliteli yaklaşım ve güncel bilgiler ile alanında en iyi danışmanlık firması olmak. Yatırımlarını değerlendirmek isteyen, İşletmesini büyütmek isteyen firmaları hibe ve teşviklerle destekleyerek istihdamlarını arttırarak hedeflerine ulaştırmak.

Sgk Teşvik Danışmanlığı

“Teşvik al maliyeti düşür , Teşvik al İşletmeni büyüt !“


İzmirde Bayisi Olduğumuz 4 Fonksiyonlu UV C & İonizer Ozon Teknolojisi ile Akıllı Hava Temizleme Sterilizatörü

Doğanın en güçlü sterilizatörü Ozon ile UV C İonizer ile hem havanızı hem de yiyecek ve eşyalarınızı sterilize edin..

irfan şahin

Toptan temizlik ürünleri ve malzemeleri

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store